Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
  • MIDA DEL TEXT        

01:54  |  19/08/2017

Data i hora oficial

El temps

Associació de Propietaris Can Derrocada

  • APCD

    APCD


DESCRIPCIÓ

ÀMBIT

L’àmbit de l’associació és la zona de la Urbanització Can Derrocada I, corresponent al sector 2, delimitat per les Normes Subsidiàries del municipi de Sant Pere de Vilamajor (província de Barcelona).


JUNTA

La Junta directiva està composta pel President, Vice-President, Secretari, Tresorer i Vocals.

 

LOCALITZACIÓ

El domicili es fixa i assenyala per comunicacions, a l’Apartat de Correus núm. 51 de 08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).


OBJECTIUS

Són fins de l’associació:

a)     Agrupar als propietaris parcel·listes de l’àmbit de l’associació, per donar curs legal a les aspiracions dels associats en l’ordre de la promoció i defensa dels seus drets comuns.

b)    Gestionar millores de tot tipus en els serveis.

c)     Fomentar i assolir activitats culturals, recreatives i esportives, que signifiquin millores dels nivells de vida i lleure dels associats i llurs famílies.

d)    Col·laborar amb altres associacions del seu entorn i amb el municipi a les tasques de progrés i millora generals.


WEB DE SERVEI METEOROLÒGIC

L’associació disposa d’una estació ubicada en el nucli urbà que recull abundants dades meteorològiques consultables a www.apcd-spv.org.
Data de modificació: 25/07/2016 11:59:11

Escut Ajuntament de Valldoreix

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Nou, 26
08458 Sant Pere de Vilamajor
Telèfon 938 450 008
ajuntament@vilamajor.cat
NIF P0823400G

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos:

  • RSS
  • Facebook