Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
  • MIDA DEL TEXT        

01:29  |  22/08/2017

Data i hora oficial

El temps

L'Ajuntament es reunià el dia 27 de juliol a les 21h a la sala Orila de la Rectoria per celebrar una sessió ordinària del Ple Municipal

  • Ple Municipal

    Ple Municipal

27/07/2017

DESCRIPCIÓ


L'Ajuntament es reunià el dia 27 de juliol a les 21h a la sala Orila de la Rectoria per celebrar una sessió ordinària del Ple Municipal amb el següent ordre del dia: 


A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2017
3.Expedient 1206/2017. Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a [el romanent líquid de tresoreria/nous o majors ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/operacions de crèdit]
4.Expedient 1217/2017. Crèdits Extraordinaris i Suplement de crèdits Finançats amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria de Conformitat amb l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals
5.Expediente 933/2017. Aprovació de les Festes Locals 2018
6.Expedient 1114/2017. Drets i Deures Retributius
7.Expedient 1031/2017. Aprovació de la gestió del padró d'habitants a 1 de gener de 2017
8.Expedient 957/2017. Resolució expedient sancionador
9.Expedient 1184/2017. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
10.Expedient 420/2017. Elecció de Jutge de Pau, Titular i Substitut
 
B) Activitat de control
11.Donar compte decrets d'alcaldia
12.Donar compte acords JGL
 
C) Precs i preguntes


Data de modificació: 27/07/2017 08:19:15

Escut Ajuntament de Valldoreix

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Nou, 26
08458 Sant Pere de Vilamajor
Telèfon 938 450 008
ajuntament@vilamajor.cat
NIF P0823400G

Comparteix:

  • Twitter
  • Facebook

Segueix-nos:

  • RSS
  • Facebook