Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
 • MIDA DEL TEXT        

17:37  |  22/11/2017

Data i hora oficial

El temps

Del 15 de març al 15 d'octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

 • Prohibit fer foc

  Prohibit fer foc

 • Campanya prevenció d´incendis. Foc zero

  Campanya prevenció d´incendis. Foc zero

04/04/2017

DESCRIPCIÓ


El 15 de març començà la prohibició d'encendre foc en terrenys forestals, que es mantindrà fins al 15 d'octubre, amb l'objectiu de prevenir els incendis forestals. 


Aquesta prohibició està recollida en el Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.


Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.


També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


Permisos per fer cremes controlades 
Les sol·licituds de les autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que l'envolta en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. També es poden cursar des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.


IMPORTANT: NO S'AUTORITZARÀ cap activitat si no consta un telèfon mòbil de contacte a l'autorització.

La normativa també preveu, només per a l'eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d'olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts... ), la possibilitat de presentar les sol·licituds als ajuntaments. D'aquesta manera, els pagesos només han de fer un únic tràmit al seu ajuntament i s'estalvien desplaçaments posteriors a la capital de la comarca.Data de modificació: 06/04/2017 13:49:19

Escut Ajuntament de Valldoreix

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Nou, 26
08458 Sant Pere de Vilamajor
Telèfon 938 450 008
ajuntament@vilamajor.cat
NIF P0823400G

Comparteix:

 • Twitter
 • Facebook

Segueix-nos:

 • RSS
 • Facebook